درباره ما

من مجید حمیدی هستم بیشتر از دو دهه در زمینه مشاوره و ساخت دستگاه های بستنی فعالیت میکنم من میتوانم شما را راهنمایی کنم

Read more

شرکت های زیادی با تجربه من در حال کارکردن هستن از جمله دومینو میهن و…

More about